Cart

инструкции ни за монтаж

1/ За да постигнете оптимални резултати при монтажа на Вашия тапет, имайте предвид, че стената трябва да бъде предварително подготвена, като се грундира.

2/ Подгответе суха и равна повърхност. Разтворете лепилото, следвайки инструкциите от опаковката. Нанесете го върху гърба на тапета. За максимално удобство използвайте голяма четка или баданарка.

3/ Парчетата се монтират плътно едно до друго без застъпване на отделните части. За оптимална прецизност и улеснение при монтажа, предварително очертайте вертикални прави линии по стената спрямо широчината на ролките. Винаги напасвайте прецизно частите една към друга, за да получите цяло изображение. Лепенето става отгоре надолу. При появата на въздушни балончета под тапета разстилайте с кърпа или ракел от центъра към краищата на парчето.

4/ При правилното напасване на шарките се получава цяло изображение, което ще внесе уют и ще краси вашата стена в продължение на дълги години.